Tillgänglighetsutlåtande

Vid planeringen och utformningen av webbplatsen www.lohjankaupunginorkesteri.fi har man strävat efter att följa anvisningarna för tillgänglighetsprinciperna WCAG 2.1. För webbplatsen Lojo stadsorkester och det tekniska genomförandet av webbplatsen ansvarar Lojo stadsorkester.

Webbplatsen auditeras regelbundet med verktyget Siteimprove.

Den här webbplatsen uppfyller inte till alla delar de tillgänglighetskriterier på AA-nivå som ställts för offentliga organisationer

Vår webbplats har tillgänglighetsproblem när det gäller t.ex.:

  • Kontraster och rubriknivåer
  • Alternativa texter till bilder och element
  • Tillgänglighet för dokumentinnehåll

Vi arbetar ständigt för att lösa ovanstående problem.

Mer detaljerad information om tillgänglighetsproblem har samlats i tillgänglighetsutlåtandet på lohja.fi som man kan ta del av via länken https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-kaupunki/saavutettavuusseloste/

Respons

Respons och frågor angående webbplatsens tillgänglighet kan skickas till orkesteri@lohja.fi

Tillsynsmyndigheten

 Om du märker tillgänglighetsproblem på en webbplats, ge först respons till oss, dvs. respektive webbplatsadministratör, på adressen orkesteri@lohja.fi. Ett svar fås inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Siirry sivun alkuun