Orkesterin rahoitus

Lohjan kaupunginorkesterin rahoitus koostuu kolmesta osasta: valtionosuudesta, omista tuloista ja Lohjan kaupungin rahoituksesta. Vuonna 2023 orkesteri saa valtionosuutta 672.000€, orkesterin tulotavoite on 250.000€ ja Lohjan kaupungin osuus on talousarvion mukaisesti n. 354.000€.   

Valtionosuuteen ovat oikeutettuja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin hakemuksen perusteella.

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat teatterit ja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin. Valtionosuuksista löytyy tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Valtionosuutta saavien orkestereiden toimintaa säätelee Laki esittävän taiteen edistämisestä

 

Siirry sivun alkuun