Orkesterin rahoitus

Lohjan kaupunginorkesterin rahoitus koostuu kolmesta osasta: valtionosuudesta, omista tuloista ja Lohjan kaupungin rahoituksesta. Vuonna 2019 orkesteri sai valtionosuutta 460.000€, omia tuloja orkesterilla oli 260.000€ ja Lohjan kaupungin osuus oli 390.000€.   

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat teatterit ja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin. Valtionosuuksista löytyy tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Valtionosuutta saavien orkestereiden toimintaa säätelee teatteri- ja orkesterilaki

Siirry sivun alkuun