Rekisteriseloste

Lohjan kaupunginorkesterin ryhmämyyntimarkkinoinnin 
rekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Lohjan kaupunki/
Lohjan kaupunginorkesteri
PL 71
08101 Lohja
Puh. 044-3741462
orkesteri@lohja.fi
www.lohjankaupunginorkesteri.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Katja Juntunen
Puh. 044-3741462
katja.juntunen@lohja.fi
www.lohjankaupunginorkesteri.fi

Tietosuojavastaava:
Katja Juntunen
Puh. 044-3741462
katja.juntunen@lohja.fi
www.lohjanorkesteri.fi

3. Rekisterin nimi

Lohjan kaupunginorkesterin ryhmämarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietoja käsitellään tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat kerätty Lohjan kaupunginorkesterin ryhmämarkkinointia varten.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Lohjan kaupungin järjestämien muiden tapahtumien kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. 

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Siirry sivun alkuun